Pumla vinner en skl i Abisko med CERT och får i matchningen Reserv-CACIT